EL HISPANUJO

EL LA ANDALUZIA FOLKLORO

Sur via kap' ondantan ore
harriĉon admiras ja mi:
ĝi servas por vin vesti nokte
kaj tage por vin ornami.

*

Vi ĝin posedas, vi ĝin posedas,
la kuracilon de mia febro!
Vi ĝin posedas, vi ĝin posedas,
kaj kaŝas zorge sub via vepro!

*

Dolĉegaj estis la akvoj
de l' granda mar' originale;
sed mia Bruna tie pisis
jen kial ili gustas sale!

*

Kun vi mi volus esti kiel
piedoj de la Krucumita:
la unu sur l' alia, kune
tenataj per najlo rigida.

*

Dum ne tintos krurringoj miaj
kontraŭ miaj orelornamoj,
vi, mallerta! neniam konos
la profundon de miaj amoj!

*

Samas vi la benan kuvon
je l' eniro de l' kapel':
ĉiuj viroj tie trempas
fingron kaj rapidas el...

*

De l' kisoj kaj de l' lakto mia
antaŭ alia rendevu'
vin zorge lavu la patrino:
ŝi spertas, la aĉa noktu'!