EL ROMO

EPIGRAMOJ

Vi midzas, ho Lesbia, kaj trinkas akvon: tute prave
      vi uzas ja la akvon en lok', kie plej grave!

(II 50)

*

Ĝemeloj ili estas, sed la kontraŭajn seksojn lekas.
      Ĉu ili do similas aŭ ne, ĝi dubon vekas.

(III 88)

*

Neniun vi rifuzas, Taida, kaj ne hontas tion:
      nu, sed almenaŭ hontu rifuzi ja nenion!

(IV 12)

*

Kial, Taida, al mi la nomon de oldul' prodigi?
      Neniu vere estas tro olda, por midzigi.

(IV 50)

*

Al tiom knabinetoj la tro familiara stango
      de Linus vake ŝrumpas. Nun gardu vin, ho lango!

(XI 25)

*

Subite via lango paraliziĝis, ho Flavi',
      dum piĉlekado: nune almenaŭ fikos vi!

(XI 85)

*

Vi vendis, Labieno, tri bienojn,
por, Labien', aĉeti tri njo-knabojn:
vi bugras, Labieno, la bienojn!

(XII 16)

*

De Fabul' vi miras la obstinon
ne edziĝi: havas li fratinon.
(XII 20)

*

Tridek knabinojn havi kaj tridek knabojn kun kuplemo,
     kaj   u n u   kacon, kiu cetere... Jen problemo!

(XII 86)

*

Librojn de Mussetius porke spritajn,
kiuj spitas eĉ la Sibaritajn,
ties paĝojn salajn kaj pipritajn
legu, Rufo, sed en la ĉeeco
de knabin', ke vi, al Himene'
himnon mane kadencante, ne
mem fariĝu senedzina edzo!

(XII 95)

MARTIALUS