7

«The Unknown Eros"

Bela Gwen! Ĉu vi memoras, sub la steloj, sub la lun'
      — la ondoj for sin faldis kaj refaldis —
kiel ride ni kaj lude sur la plaĝo sidis, dum
      l' alruliĝantajn akvojn ni rigardis?

Kaj silente jen ni sentis, kun la lanta ŝvel' — ho Gwen!
      ĉu vi memoras? — de l' ŝaŭmeĝa fluso,
la deziron kreski, kuri jam tra ĉiu nia vejn'
      kaj flagri en nerezistebla ŝpruco.

En la mola duonombro viaj ŝultroj kaj vizaĝ'
      opale lumis — tiel mar' fosforas —
kaj plektiĝis niaj membroj en senmova, nuda naĝ'...
      Kaj poste, poste, Gwen! ĉu vi memoras,

kiel, arda peli plue la volupton ĝis kulmin',
      al la resopirata ĝuo-tajdo,
noktomeza amazono, vi ebrie spronis min
      en harflirtiga, lumbofleksa rajdo?

Bournemouth, 1949