EL JUDUJO

LA KANTO DE LA KANTOJ
KIU ESTAS AL SALOMONO

1

La danco de la Ŝulamidino

Kiel linda via paŝmaniero
      en festŝuoj, Princidino!
La faldiĝ' de via pug' koliero,
      verko de majstra rafino!
Via piĉo ronda orkaliko,
      ne mankas vin' aromita!
Via ventr' amaso da tritiko,
      de anemonoj kronita!
Viaj mamoj du cervidaj saltoj,
      ĝemelinoj de gazelo!
Via kol' ebura tur' en altoj!
      La kapo sur ĝi Karmelo!
Viaj okuloj brila lazuro,
      en Heŝbon, de l' akvovasko!
Via nazo la Lebanon-turo
      gvatanta kontraŭ Damasko!
Via ŝvebanta harar' purpuro!
      Reĝon kaptis ĝia fasko!

(VII, 2-6)

2

La amo de la Ŝulamidino

Ha kiel bela, kiel rave ĉarma,
      vi amatin', en la volupto!
Via gracio estas arbo palma,
      kaj viaj mamoj palma frukto!
Mi grimpos sur la arbon de l' jubiloj,
      la traŭbojn kaptos kun fervoro:
ĉar viaj cicoj estas ja daktiloj,
      spir' via abrikot-odoro!
Via salivo vino delikata,
      en mian gorĝon ensuĉata,
      al lipoj kaj al lango flata!

(VII, 7-10)