WRITTEN IN A COUNTRY CHURCH

le molli ombre e la varia
Ingenuità di le virginee pose...

      The altar of your Lord, o maiden,
Adorn and strew with flowers of fairest hue,
      They may to Him unveil, love-laden,
      Their virgin bosom, pearled writh dew
      Of amorous rapture, brightening, lo!
The glow of roses and the lilies' snow.

      Envy not, Eve, these flowers:
      Their lot too shall be yours.

      For soon an even shall come for thee,
When on a softer altar thou must lay bare
      Thy undefiled integrity,
      And willing victim, white and fair,
      Thou shalt to a mightier God disclose
Thy secret lilies and thy sealÚd rose...

SKRIBITA EN KAMPARA PREĜEJO

la molaj ombroj kaj varia
Naiveco de l' virginaj pozoj...

      Al Di-altaro vi prodigu
de garboj kolorriĉaj ornamon eskvizitan,
      ke malvualu florfolioj
      pasian sinon, prirositan
      de amraviĝo, kaj briligu
la ardon de la rozoj kaj neĝon de l' lilioj!

      Sed ne enviu, Eva, jenajn florojn:
      ekkonos ankaŭ vi tiajn fervorojn.

      Ĉar baldaŭ nokt' l' enigmon solvos,
kiam akceptos ĝoje unu altar' pli mola
      vian pudoran, nudan pozon,
      kaj, blonda viktimet' memvola,
      al Di' pli alta vi disvolvos
viajn liliojn kaŝajn kaj sigelitan rozon!