EL JAPANUJO

SUR LA ŜAMISENO

Ĉe la pordo,
nokta ekvizito.
En la longa koridor' do
klakas la getaoj en alkur' scivola:
unu viro unu, ve! invito...
En la ĉambron mi revenas, sola;
sur lakita ĉi makuro
sen esper' de tril' oriola nur silenti...
Tra husumon ridotintoj de plezuro...
tikl-aludoj traflustrataj... silksusuro...
ĉiun rosan bruon kun envi' atenti!
Kiel en soleco lita
ha! dolore estas am-atendi,
neĝajn krurojn vane disetendi,
por neniu freŝan figon fendi!

... enfermita!

Verkita de gejŝo el Nagasaki (19 jc.)