TRISTREKAJ MINIATUROJ

tres in unum

1

Dorsturne al gapanto
knabino ellasas sian pilkon
kaj ĝin levas genustreĉe

2

En la densa homamaso
kontraŭ mia pendanta mano
kies ĉi mol-dura sulko?

3

Haltas akvumado
la tubo malpleniĝas singulte
ruĝiĝas pasantino

4

Spiralaj ŝtuparoj
de la knabinliceo
spirhaltigaj perspektivoj!

5

Sub la somera robo
apenaŭa ombret'
blonda aŭ bruna?

6

Super la altaj kalkanumoj
kuspiĝas kaprica pugo
kiel de kuniklet'

7

Solaj en la kupeo
ŝiaj fingroj trikas, trikas
kvazaŭ ne konus alian arton!

8

Precipe, diris la infano,
precipe freŝrazitajn lipojn
kaj ungojn tonditajn kurte!

9

Kurbante sin sur la preĝbenko
la virgulino jam skizas
plej sukan pozon de l' amor'

10

En la bluz'
tiu libere ondanta brust'
neegala defio

11

Responde al miaj komplimentoj
ŝia rigard' esplore palpis
Mensoganto! mokis ŝi

12

Ŝiajn lipojn delikatajn
fiaj vortoj de malĉasto
kisas kun naiva ĉarm'

13

Ŝi sekvis miajn okulojn
kaj danke
klinis la buston iom pli

14

Elstreĉiĝas la du mamoj
sed ne estas ŝi
kiu donos la lakton

15

Ŝiaj rondaj ŝultroj
elradiadis
sekse pezan lumon

16

Ŝi ekcedis al mia mano
lante mallevante
bluiĝantajn palpebrojn

17

Ŝiajn lipojn miaj tuŝis
kaj ŝia tuta korpo
jam estis unu buŝo

18

Fandiĝanta kis'
kaj la langeto
vibranta pistil'

19

Lip' sur lipo
manoj plenplenaj
kaj tiuj ungetoj

20

Sur mia brusto
ruĝetaj duoncirkloj
memorigas pri ŝia plezur'

21

Transverse sur la lito
malstreĉiĝis la granda ark' ebura
triloke plakita de ebon'

22

La lakta kremo
la petalo de tulipo
kaj tiu faldo de ŝia haŭto

23

Kun fingroj malsekaj
ŝi ellitiĝas venke
perlo neborita

24

Ludas ni mane-piede
kaj ŝi kapridete
sub mia ventr' alserĉas

25

Kiel mar-anemono
larĝe kisate malvolviĝas
la amara flor'

26

Ĉiuj muskoloj rigidaj
ŝiaj femuroj laŭre
kronis miajn tempiojn

27

La tutan misteron de la mondo
la tutan veron de la viv' do
en unu mukozfaldo

28

Ŝajnas ke ĉiam
restas nova ora pordo
por malfermi plu

29

De l' sojlo ŝi postrigardis
sur la tukoj blankaj
ruĝan makuleton

30

Nigra suno de l' volupto
fulma rev-erupto
nupto