Bela programo

Dorloti kise kaj karesi
Ĉion, tuŝantan al la kor',
Kaj por facile ĝin forgesi
Delasi ĝin post unu hor'.
De grizaj zorgoj min forbari,
Kaj nenifari, nenifari,
Sur flora brusto de l' somer'
Konstrui tendon el aer',
Kolekti el la flormieloj
Kaj el parfumoj de la vent',
Kaj nokte, sur la firmament'
Nombri l' armeon de la steloj,
Babili flustre kun Zefir',
Atendi kuŝe, sen sopir'.

Ĉar la sopiro, ambicio
Kun multkolora pompa bril'
Flirtadas, kiel papilio,
Sed ĝin ne kaptu ĉe l' flugil',
Ĉar pompon de l' flugil' rapida
Deviŝos via man' avida,
Flugilojn post la kapta tuŝ'
Rigardos vi kun kurba buŝ'.
Do estu miaj oraj spikoj
La revo, sonĝo, fantazi'!
Sopiro, volo, ambici'
Estas diablaj artifikoj,
Aŭ ene putra ruĝa pom',
Ĝin ne ekmaĉas saĝa hom'.

La stultaj homoj ŝvite penu
Por havo de perforta ĝoj'!
Rigardo mia nur promenu
Tra l' multkolora vivovoj'.
Kaj tiun vojon ĝoj' drapiros,
Dezirojn plene mi akiros,
Ĉar mi ja estas sen dezir':
De l' revoj gaja kavalir'.
Min vana amo ne ĉagrenos
Sidante preme sur la kor':
Knabino, por paŝtista hor'
Kunulon serĉi eble venos,
Kaj ŝi elektos min amat'.
Sed se ne venos prenu kat'.