Demande

Ni iras firme kaj stumblas, ni preĝas kaj pekas, ni
      ekkuras jubile kaj baraktas en polvo
piaj kaj malicaj, heroaj kaj malkuraĝaj: homoj!
Kiu atentas en ni pri niaj paŝoj: mistera Okulo?
Ĉu vi ne sentis la rigardon eklumi kaj bruligi en
      via sino
rigardon aman kaj pardonan, sed kelkfoje tranĉan,
      ke vi kaptas vian koron
kvazaŭ iu estus traborinta ponardon?
Ĉu Tiu estas ni? Nia mizera senhelpa esto gluita al
      terbuloj?
Ĉu ni estus tiu mistera, potenca, majesta Juĝisto
antaŭ kiu ni tremas?
Ĉu vi ne sentis disiĝi vian memon kaj rigardi vin
      mem el la alto
Kompate kaj ame, aŭ indigne kaj kolere pri viaj agoj
      propraj?
Diru, kion vi opinias:
Ĉu vi mem rigardas tiam vin mem, aŭ transtera
      nekonata kosma Spirito
vin tuŝas dum momento: sian filon, sian eron
      deŝiritan
kiu erarvagas en la labirintoj de la Materio, en la
      surda mallumo de sensoj
ĝis li liberiĝos kaj kun Li triumfe unuiĝos?...