En la memorlibron de knabino

Kvieta, dolĉa estu via viv'
Kaj gaja, kiel danco de infanoj
Dancantaj ronde, manoj en la manoj,
Sur matensuna, maja montdekliv'.

Kaj eĉ se venas iom da dolor',
Ĝi estu, kiel siluet' de mano,
Se ombroludon ludas la infano:
Facila, farsa, flirtu baldaŭ for.

Kiel ŝafidoj vagu sopiretoj
Odorebrie, kun sonoriletoj
Tra sunaj kampoj, inter florornamo,

Ĝis fine ilin kun vipanta pelo
Direktos al la ununura celo
Paŝtist' sovaĝa, la unua amo.