Lalla... lalla...

Hej, ĝemspiro sur la lip',
Hej, sopiro kun la vip',
Hej, vi, sangnutrata am'!
Mi mansignas: iru jam!

Zorgoj, korvoj, flugu for!
Kreve mortu, he, dolor'!
Fajfo estu tombmuzik':
Kia gaja enterig'!

Fajfi kun facilanim',
Tinti per la farsa rim':
Lalla, lalla, kanta zum',
Al aprila vent' brakum'!

Ĝoj'! Petola ĝojfein',
Venu, venu al la sin',
Turnu do senbride min,
Poste kisu ride min.