Somero

Ĝis limoj de vido ondadas tritikoj.
Ho, flava marego sub arda sunbrilo!
Sub propra la ŝarĝo, jen, antaŭ falĉilo
La kapojn jam klinas humile la spikoj.

Virino benata, la Tero-Patrino,
Alvokas infanojn: Do, venu, ho homoj,
Kaj suĉu el sukoj, kaj el la aromoj,
Infanoj avidaj! do venu al sino!

Kaj ili alvenas kaj venas ne vane
Kaj falas la beno abunde, sen fino,
Patrino amanta ĝin ŝutas plenmane.

Sopir' min ekkaptas: per pia kapklino
Adoron ekmontri, kaj fali infane
Sur bruston benantan de Tero-Patrino.