Ŝi amas min

Al kiu mi kriu
La senton kiu rulas
Sin tra la brust'!
Per varmo de ĉarmo
Sur la anim' forbrulas
Dolora rust'.
En flagra fajro flamas mi,
Min amas ŝi, min amas ŝi!
Ho, ŝi eldiris mian sorton
Per vorto kara: Jes!
Sigelis ŝi la dolĉan vorton
Per kiso kaj kares'.
Ŝi kuŝis inter miaj brakoj
Kun dolĉa tremo muta,
Ho, kuŝis inter miaj brakoj
Ĉiel' la tuta, tuta!
Ke sub ĝi preskaŭ svenis mi,
Sed tenis mi, ho tenis mi!
Ho, rava ŝarĝo, dolĉa hav',
Ho, sava ben', eterna rav'!
Ho, suno de l' Juno!
Sur la river' degelas
Glacia krust'!
Al kiu mi kriu
La senton, kiu ŝvelas
En mia brust'!