Ŝiritaj strofoj

Memoro! Mola lito muska!
Kial min la sopir' embuska
Forpelas de vi ĉiam...

Ĝemspiron ĵetas la sopiro,
Kaj refalinte, la ĝemspiro
Ekbatas koron ŝtone...

Se brakojn mi al nokt' etendas,
Se savan eĥon mi atendas:
Neniam venas voko...

La lum' de l' sonĝoj sin vualas
La blu' de l' sonĝoj velke palis,
Malplen' kaj nigro ĉie...

Kaj mi falinte, pale kuŝas,
Kaj mian lacan koron tuŝas
Per brulostampo la dolor'...