Tri benoj

Benante levas manojn mi
Kaj diras al vi benojn tri.

Se post la vic' de grizaj tagoj venas
Momentoj, kiam via viv' solenas,
Salutas vin ĉe via vojorando
Mirakloj de la Novo, Belo, Grando
Gardu la freŝon de l' animo sane:
Miru infane!

Se l' okulvitrojn nigrajn Viv' forĵetas,
Kaj sur la kapon tintan ĉapon metas,
Strangaĵoj tiklas, pinĉas ŝerco-splito,
Aŭ transkapiĝas farse la spirito
La gajon ĵetu, ĵetu perlfontane,
Ridu infane!

Kaj se malĝojo, splen', ĉagren' vin jugas,
Se vin la horoj korve ĉirkaŭflugas,
Se l' koron vundas turmentantaj bruloj:
Estinga fonto fluu el okuloj
Kaj viajn vundojn lavu ĝi mildbane:
Ploru infane!