Theognis
ADMONO


Ho amik', se en feliĉa horo al vi la kor' jubilas,
      ne sidiĝu kun ridanta buŝo apude de plorant'.