Quintus Horatius Flaccus
AL BARINE

Barine, se vin pro la ĵurorompoj
foje trafus pun', se nur al vi, kulpa,
eknigriĝus dent', se vi iĝus unu-
fingre pli turpa,

mi vin kredus, sed se vi per perfid' la
kapon ŝarĝas, post ĉiu malbonfaro
vi pli belas por la mizer' komuna
de l' junularo.

Eĉ utilas vin, se vi false vokas
cindrojn de l' patrin', la ĉielojn purajn
kun la astroj fride silentaj, diojn
morto-sekurajn.

Ridas Venus mem, la naivaj nimfoj,
kaj sovaĝa Amor' pri ĉi tio ridas,
dum sur sanga ŝton' li eterne ardan
sagon akrigas.

Por vi kreskas jam ĉiu juna knabo:
novaj sklavoj. Kaj la nenovaj lace
trenas jugon de l' sinjorin' malpia,
eĉ se minace.

Timas vin patrin' kaj aĝul' avara
pro la fil', ĵusvirgaj edzinoj tremas,
ke l' junedzon via ravanta sfero
longe katenas.