Quintus Horatius Flaccus
AL POSTUMUS

Ve, fuĝe pasas for de ni, Postumus,
la jaroj, kaj fervora pieco ne
prokrastos faltojn kaj maljunon,
nek iu nekompatigeblan morton.

Eĉ tricentbova taga ofero ne
efikos al Plutono, la senplorul',
de kiu Geryon trikorpa
kaj Tityon ĉe la tristaj ondoj

tenatas bride; al tiu akvo ja
ni, kiujn vartas nutrodonanta ter',
ekŝipos ĉiuj, ĉu potenca
reĝo, ĉu kamplaborul' senhava.

De l' sanga Marso kaj de la ondoromp'
de l' mar' kolera vane rifuĝi do,
kaj vane en aŭtuno kontraŭ
vento nociva la korpon ŝirmi,

ni iros tien, kie la nigra flu'
Cocytus pigras kaj Danaida gent'
misfama, Sisyphus damnita
sub la suferoj eternaj penas.

Disiĝos vi de domo, bieno kaj
edzino ĉarma; el viaj arboj eĉ,
nur la cipresoj malamataj,
mastro nelonga, vin akompanos.

Pli rajta, trinkos el via Caecubum
sepŝlos-gardata jam via heredant',
pavimon pentros vin' superba,
inda je tablo de pontifikoj.