Janus Pannonius
AL SILVIA


Vi infanon de mi havos, diras vi, min persekutante.
Ej, Silvia eta, strange ja malpravas tiu akuz'.

Diru, ĉu vi plendos inter dornoj abundaj trairante:
"Sangas mia kruro, ve, kaj kulpas ĝuste ĉi tiu dorn'."