Valerio Abbondio
ALIAN FOJON…

Alian fojon, vi, animo, vidis,
ĉielojn brili, kampojn reverdiĝi,
kaj sentis vin facila, plena kune,
kiel la branĉ' proksima al florado:
alian fojon, eble fojon lastan.
Pro tio, eble, ŝajnis trans direblo
la ĉiel-lazur' kaj tiel dolĉis zumo
de l' akvoj kaj vi revis ĉiuokule
ridi la mondon. Kio al vi ŝajnis
brilego pleja, jen, eĉ pli viviĝas
en antaŭsent' de l' ombro timiganta:
ho vi, animo mia izolita,
al kiu ne sufiĉas la atendo
de ia aprilo dia kaj eterna
por ne priplori tiun ĉi floradon,
velkadon de l' beleco sub la luno.