ANONIMAJ


1.
Salikan trunkon
malkaŝas ventospiro.
La krurojn sveltajn,
ho kara, vent' malkaŝis
vestblove en sopiro.

2.
Mi ŝiris florojn.
Mia manik' odoras.
Jen, najtingalo
odorlogate kantas:
ĝi kredas: arbo floras.

3.
Ho, ami tiun
kiu ne volas senti,
estas pli vane,
ol sur la fuĝan fluon
de l' akvo nombrojn pentri.

4.
Se oni povus
la korojn interŝanĝi,
li spertus, kiel
akre la koron povas
la amrifuzo tranĉi.

5.
Ho, kiu donis
al am' la nomon amo?
Pli simple estus
ĝin nomi mort', ĉar ami
kaj morti estas samo.

6.
Sendorma nokto.
Sur mont' kukolo krias.
Ho, fora birdo!
Ĉu same am' vin ŝiras,
ke dormi vi ne scias?

7.
Min igis ombro
jam la sopiro febra.
Se nur la karan
mi povus sekvi ombre!
Sed tio, ve, ne ebla.