Francesco Petrarca
BENATAJ ESTU...

Benataj estu tag', monato, jaro,
sezon' de l' tempo kaj moment' de l' horo,
la bela land' kaj lok', kie la koro
ligiĝis per la rava okul-paro.

Benataj la unua dolĉ-amaro,
ke min alĉenis per katen' Amoro,
la sag' min atinginta por traboro,
la fine min trafinta doloraro.

Benataj estu: ĉiu voĉo kria,
per kiu mi ŝin vokis, amĉagrena,
la ĝemoj, larmoj, la sopir' ebria.

Benata estu ĉiu paĝo, plena
de ŝia glor' kaj laŭd'; kaj penso mia,
krom ŝi ja al neniu apartena.