Angelo Poliziano
BONVENON, MAJO

Bonvenon, Majo,
sovaĝa flag' de gajo!

Salut', printempo ĉarma,
volanta, ke ni amu,
ke por surkampe svarma
knabina rondo fiamu
junuloj kaj ornamu
ilin per flor' de Majo.

Ho venu, freŝa frondo
nin ombros sur arbustoj,
fraŭlinoj en fraŭlrondo
ne timas de amflustroj,
ja birdaj, bestaj brustoj
amardas nun en Majo.

Vi juna, kiu riĉas
de bel', ne estu pruda,
la herb' ja renoviĝas,
sed ne la ag' amluda,
neniu estu kruda
al la amant' en Majo.

Ekdancu inter kantoj,
kiu en ĉi rond' plezuras!
Knabinoj, jen amantoj
lancrompi por vi kuras,
se iu al ili duras,
ŝin senflorigos Majo.

Sin kavaliroj armis,
ke amon ili ĉasu,
se ilin vi amĉarmis,
nun do kapitulacu,
trabori koron lasu,
senlukte venku Majo.

Kaj kiu koron rabas,
la sian donu prete,
sed kiu flugilfrapas?
Amanĝelet', por vete
kun knabinar' timete
honoron meti al Majo.

Amor' jam venas ride,
lilio, roz' lin kronas
vin, belaj, serĉas fide,
lin festu, mi admonas.
Kiu l' unua donas
al li florojn de Majo?

Ho dio-pilgrimanto,
bonvenon, nin komandu,
ke harojn de l' amanto
knabinoj roz-girlandu,
ke etajn, grandajn fandu
la ama brul' de Majo!