Gabriele d'Annunzio
EL «KANTO NOVA»

La akvoj dormas en la junia nokt'
plenluna. Rekte en la haveno nun
elstaras mastoj, kiel palaj
fantaziaĵoj en alpneĝ-brilo.

Per la nordvento muta navigas plu
la flokaj nuboj; pace-serene la
sonĝsvarmoj migras. Ĉu vi sentas,
Lalla, la dian odoron maran?

Ho, aŭdu, naskas nun la vekita ond'
murmuron longan; kantflugileto en
ventflirto frapas. Dancas en ĉi
nokto sirenoj en ardo luna,

dancadas, Lalla, kante: "Ho, juna gent',
en kies varma vejno, vivanta kor'
jubilas la juni' parfuma,
paca la maro, la nokto belas,

do amu!" Perdas sin tra silento jam
la blankaj nuboj, pace-serene la
sonĝsvarmoj migras; ĉu vi sentas,
Lalla, la dian odoron maran?

Jugitaj de am', de plezuro
popol' de vivantoj ekdormis,
ho serp' el arĝent', kia sonĝo-rikolto
al bril' via milda ondumas de l' ter'.

Ho serpo de l' luno sinkanta,
brilanta sur akvoj dezertaj,
ho serp' el arĝent', kia sonĝo-rikolto
al bril' via milda ondumas de l' ter'.

Suspiroj mallongaj de frondoj,
de floroj, de ondoj, el bosko
elspiras al maro; nek kanto nek krio
nek sono nun iras tra l' vasta silent'.