Eŭripides
EL «KRESFONTES»
ĤORO DE MALJUNULOJ

Paco, kaŝanta en via sin' profunda
riĉon de trezoro abunda,
ho plej bela Diino, min arda
korsopiro tiregas al vi, troe tarda,
kaj tre mi timas, ke min superŝutos
per la mizero de zorgoj jam l' obskura
aĝo de oldo, antaŭ ol salutos
min via tempo belega de plezuroj,
krono de viaj festoj kun ĉie-rega
danco je ritmo de kantomezuroj.
L' urbon eniru, Diin' favorega!
Savu la domojn de l' malamata plago milita,
de l' kverelad' frenezuma, ĝojanta je fer' akrigita!