Meng-Ce
EL LA «AFORISMOJ»

      Tri ĝojojn havas la saĝulo,
      regad' ne estas inter ili.

      L' unua ĝojo estas,
      se la gepatroj vivas,
      se l' fratoj ne oficas.
      La dua ĝojo estas
      rigardi alĉiele
      sen la ruĝiĝ' de frunto,
      rigardi al okuloj
      de homoj sen hontiĝo.
      La tria ĝojo estas
      en l' imperio trovi
      valorajn, bravajn virojn
      kaj tiujn povi instrui.
      
      Tri ĝojojn havas la saĝulo,
      regad' ne estas inter ili.
      
      *   *
      
      Malsatas la popolo,
      ĉar ĝiaj superuloj
      tro multe da tribute
      prenita greno manĝas,
jen kial do malsatas la popolo.

      Estas tre malfacile
      regadi la popolon
      ĉar al la superuloj
      la ago apartenas,
jen kial estas do tre malfacile
      regadi la popolon.

      Akceptas la popolo
      facile sian morton,
      ĉar tiuj serĉas por si
      la grason de la vivo,
jen kial do akceptas la popolo
      facile sian morton.

      Kaj kiu sian vivon
      malŝatas, pli saĝas,
      ol kiu ŝatas ĝin.