Ajskhylos
EL «LA PERSOJ»

En Susa, la persa ĉefurbo, Atossa, vidvino de Dareios kaj patrino de Xerxes, kun la maljunuloj de la urbo, angore atendas informojn pri sia filo militiranta kontraŭ la helenoj.

ATOSSA
Kie en la mondo kuŝas do Ateno laŭ la fam'?
ĤORO DE MALJUNULOJ
Fore, kie la sun-dio ekripozas je vesper'.
ATOSSA
Tiun urbon volis tamen prede havi mia fil'?
ĤORO DE MALJUNULOJ
Jes, ĉar tiam tutan Hellas ja posedus nia reĝ'.
ATOSSA
Pri arme' tiel potenca do disponas tiu urb'?
ĤORO
Fakte, nin per pluraj batoj ĉi armeo plagis jam.
ATOSSA
Ĉu trezorojn ili eble gardas do en sia dom'?
ĤORO
Trezor-vejnojn kaŝas tero: riĉajn fontojn de arĝent'.
ATOSSA
Ĉu ilia mano streĉas arkon kontraŭ malamik'?
ĤORO
Ne! Per lanc' kaj ŝildo luktas korp-al-korpe ĉi popol'.
ATOSSA
Kiu estras batalvicojn? Kia do ilia reĝ'?
ĤORO
Reĝo mankas. Nekonata al ĉi gento la servut'.
ATOSSA
Sed do kiel ĝi rezistas kontraŭ malamika sturm'?
ĤORO
Tiel ke l' armeon gloran de Dareios rompis ĝi.
ATOSSA
Ĉiun vorton mi horore aŭdas kiel reĝpatrin'.
ĤORO
Ĉion ja, mi kredas, baldaŭ vi precize aŭdos jam.
Tie kure venas viro, el lontan' videble pers',
ni certiĝos tuj, ĉu bona aŭ malbona la mesaĝ'.
HEROLDO
Ho, ĉiu urbo de Azio aŭdu nun!
Ho, persa tero, kien fluis la trezor'
de ĉie, neniigis ĉion unu bat':
Persujo perdis siajn plejbravulojn, ve...