Ammianos
EPIGRAMO


Vin la ter' facile kovru, ho kompatindulo Nearkhos,
      ke facile el la tombo povu vin eltiri la hund'.