Sapfo
FRAGMENTOJ PRI ATTHIS


Jaroj pasis jam, de kiam, Atthis,
mian koron vi unue movis,
sed vi tiam estis infanino,
kaj mi nematura do vin trovis
por la dolĉa am-inklino...

Kiel ŝtormo kun impeta salto
kverkojn tordi ĵetas sin el alto,
tiel mian koron tordas Eros...

Ree per dezir' min mordas Eros,
membrorompa kaj nerezistebla,
dolĉ-amara Eros, rampa besto...

Mi sopiras, brulas, amofebra...

Du animojn mi en mia esto
sentas kaj ne scias kion fari...

Atthis, ŝajnas mia voĉ' ne kari
al vi plu, vi ĝin eĉ trovas teda
kaj jam brulas nur por Andromeda...