Ĝelaleddin Rumi
GAZALO


Hor' beata: sidi kune en admiro, Vi kaj Mi,
en du korpoj unu animo kaj sopiro, Vi kaj Mi!
En la ĝardeneto sorĉa ni la eternecon sorbos
en florbosko bunta, inter birdotrilo, Vi kaj Mi.
En la ĝardeneto sorĉa supre stelokuloj sparkas
du nubetoj enfermitaj en lunbrilo, Vi kaj Mi.
Ni priridas la envie pepan gregon da papagoj,
eĉ ne aŭdas, kion diras ĉi babilo, Vi kaj Mi.
Ho magio! En silenta angulet' lulanta lante
ŝvebi tra lontanaj maroj en deliro, Vi kaj Mi!
Krevas ŝel' de nia korpo, en senkorpa rev-ekzalto
dissolviĝas en la spaco unu spiro: Vi kaj Mi.