Bion
HESPEROS


Hesperos, vi torĉo ora
de la granda Afrodita,
Hesperos, juvel' trezora,
en noktbluo gemo rida,
ol la Luno ja pli pala,
sed unua el stel-miloj,
ho, saluton al vi, kara,
lumu voje per la briloj!
Al paŝtisto mi rapidas

por festeni en komuno,
kaj la Lunon mi ne vidas,
estas ĝuste nova luno.
Ja ne iras mi porŝtele,
nek prirabi vojirantojn,
mi nur amas. Estas bele,
se vi helpas la fidele
amligitajn sopirantojn.