Robert Browning
KANTO DE PIPPA


Printempa estas jaro,
matena estas tag',
maten' je l' sepa horo,
rozperla estas mont'.
L' alaŭd' sur flugilparo,
sur dorno la limak',
en sia ĉiel' la Sinjoro,
ĉio orda en la mond'.