Sapfo
KANTO DE TEKSANTA KNABINO


Patrino dolĉa, teksi mi ne povas, min sopiro
je fraŭlo jugis per la gracikorpa Afrodita...