Gérald de Nerval
KIUJ NIN AMIS...


Kiuj nin amis, kie
jam estas? Sub la ter'.
Ili feliĉas plie
jam en pli bela sfer'.

Inter anĝelaj svarmoj
en ĉielblu' radia
kantadas laŭdajn psalmojn
al la Patrino Dia.

Ho, pala fianĉino,
virgin' en freŝa flor',
ĵetita amantino
velkinta de dolor'!

L' Etern' el vi mistere
ridetis tra l' pupiloj.
Ho, torĉoj, cindraj tere,
ĉiele verŝu brilojn!