Lukillios
KVIN EPIGRAMOJ1.
La pentrist' Eutykhos generis dudekon da filoj.
      Sed similecon eĉ en filoj ne kreis ja li.

2.
Manĝas vi rapidege, sed kankre vi kuras al celo.
      Manĝu do per la pied', kuru do per via buŝ'.

3.
Avarulo Hermon sonĝis, ke li monon ie disipis,
      vekiĝinte, en ĉagreno sia li tuj pendigis sin.

4.
Antiokhos foje vidis la matracon de Lysimakhos,
      kaj neniam la matracon do Lysimakhos vidis plu.

5.
Oni diras, ke la harojn, ho Nikilla, vi farbas nigraj,
      sed ne vere: ilin nigraj vi aĉetis en la butik'.