Meleagros
LA GLASO RIVALA


Gajas glaso. Zenofilan ĵus ĉe l' buŝo dolĉe babila
      ĝi ektuŝis, tion al mi diras ĝi kun ĝoja aplomb'.
Glas' feliĉa! Ho, se nur ŝi premus al mi la lipojn sur la
      lipojn kaj animon mian trinkus el mi sen interromp'!