Aurelius Prudentius Clemens
LA MARTIRECO DE EŬLALIA

Senresponde la martirino
skoldas. kraĉas al la okuloj
de l' tirano kaj la idolojn
ŝi disĵetas kaj la farunon
de l' ofero piede tretas.

Venas tuj du ekzekutistoj,
ŝiras al ŝi talion junkan,
kaj tra l' virga flanko la ferajn
ungojn batas tranĉe ĝis osto;
Eŭlalia la markojn nombras.

"Jen, vi skribos sur mi, Sinjoro;
kiel ĝue legi ĉi signojn,
notojn de trofe' via, Kristo!
Via sankta nomo diriĝas
per purpuro de salta sango."

Ŝi senplore kaj ne ĝemante
kantas gaje, neŝanceleble,
en l' anim' dolore ne hidas,
per la juna sang' de la membroj
haŭton lavas fonto tepida.

La torturo lasta ne estis
la kruela ŝiro de vundoj
ĝis ripkorbo, nek erp' de haŭto,
sed torĉflamo sur ambaŭ flanko.
kaj sur ventro al ŝi furiis.

Fluis dense harar' odora,
envolvante al ŝi la ŝultrojn,
por ke ŝia ĉasta pudoro
kaj honoro virga kaŝataj
estu per buklar' de la kapo.

Flam' kraketa vizaĝen flugas,
per harar' nutrate la kapon
kaptas, ĝin superante pinte,
la virgin', volante rapide
morti, trinkas buŝe la fajron.

Nun neĝblanka kolombo, ŝajne
el la buŝ' de la martirino
elfluginte, ŝvebas al astroj:
la spirito de Eŭlalia,
lakta, senmakula, rapida.

Kol' fleksiĝas animforire,
sur ŝtiparo la fajro mortas,
la senviva korpo paciĝis,
spir' triumfe jubila birde
flugis al la ĉielaj temploj,

Vidis mem la ekzekutisto
flugi el ŝia buŝ' la birdon,
mire, konsternite li saltas,
fuĝe kuri de sia faro,
la liktor' mem time rifuĝas.

Jen, la frosta vintro faligas
neĝon kaj la forumon kovras,
kaj al Eŭlalia la membrojn,
kuŝajn sub la ĉiel' glacia
linmantele ĝi ŝajnas vesti.