Anicius Manlius Severinus Boëthius
LA MITO DE ORPHEUS

Feliĉul', kiu povas vidi
de la Bono la klaran fonton,
feliĉul' kiu povas rompi
de la ter' la katenon pezan.

Jen la Trakapoeto plendis
pri la morto de Eurydice.
Kiam lia lamenta kanto
boskojn kuri, facilmoviĝajn
ondojn halti devigis, kiam
sentimiĝe la cervo kuŝis
ĉe l' leono sovaĝa flanke,
kaj leporo ne timis vidon
de la kant-pacigita hundo,
kiam, flagre de febra ardo
en la fundo de sia brusto,
ĉion jam li subigis al si,
sed mildigi ne povis sin mem,
plende pri l' severegaj dioj
li inferan eniris domon.
Tie sur la sonoraj kordoj
li plej dolĉe modulis kantojn,
kiujn el la miraklaj fontoj
de l' patrino-diin' li ĉerpis,
kiujn al li funebro diktis
kaj la amo funebronaska.
Li, kortuŝi Hadeson, ploras,
pri indulg' petegante dolĉa—
preĝe al la Sinjor' de l' ombroj.
Mirfrapite de kanto sorĉa,
la pordisto trikorpa mutas.
Kiuj morne teruras kulpajn
ombrojn, Venĝo-diinoj triste
kaj de larmo humide staras.
Jen, la kapon al Ixion jam
ĉesas rado rapida ruli,
malgraŭ longa soif' la damna
Tantalus ne avidas akvojn,
nek vulturo, la kant-ravita,
ungas al Tityus hepaton.
Fine: "Via la venko — diris
mildiĝinte Juĝist' de l' ombroj —
akompane l' edzinon havu
per la kanto elaĉetitan.
Sed kondiĉe de tio leĝas:
ĝis forlaso de lim' Tartara
rerigardi ne licas al vi."
Doni al la amantoj leĝon!
Leĝ' plej granda de l' am' — la amo!
Ve, ĉe l' lim' de l' eterna nokto
Orpheus sian Eurydicen
vidis, per tio perdis, murdis.
Ĉi fabelo parolas al vi,
kiuj al la supera lumo
volas gvidi animon vian:
kiuj triste en antron blindan
de Tartaro l' okulojn turnis,
la plejbonon akirprenitan
perdis per rerigardo al ĝi.