Caius Petronius Arbiter
LA NESTO


En la kasko de soldato faris neston par' de kolomboj.
      Jen vidiĝas, kiel Venus estas amatino de Mars'.