Giovanni Pascoli
LA REVENO DE L' BESTOJ

Ne krakas plu tondil' sur poplarbo,
nek plu respondon eĥo resendas.
Sur dekliv', ŝarĝite de garbo
da branĉoj, kaŝe, homo ascendas.

En malproksim', martela ekfrapo
de lignaĵist' resonis ... jam fino.
Nun sonas sole krio de knabo:
«Kolombo! Burĝono! Blankino!»

Ĉe lia kolo pendas herbaro
en korb' maldensa el salikbranĉo.
La bestoj, ĉe herbbenko, heĝbaro,
haltadas por branĉmordo, herbmanĝo.

Vidante super domoj jam ĉie
lazuran ŝvebon de fumĉifono,
ilin per serp' minacas li, krie:
"Blankino! Kolombo! Burĝono!"

Kaj jen alia serpo blankluma
super Pania: flor' de l' sereno,
en la aero dolĉa, parfuma
de fojn-odor', langvora ĝis sveno.

Ĉi serpo inter steloj plu vagas
tra la silento kvazaŭ de tombo.
De l' tero nur la knabo feruadas:
«Burĝono! Blankino! Kolombo!(