Anakreon
LA ŜILDO


For mi la ŝildon ĵetis
      ĉe l' rivereto lirla,
kaj mi kukole fuĝis
      el la batal' homkirla...