Giuseppe Zoppi
MEVOJ


Halti, lacega, meze de la ponto
de l' fremda urb', demandi per okuloj
al la river', transsalti al la krio
kaj raspa flugo de la blankaj mevoj.

Ĝoj' de flugiloj inter domoj pezaj!
Miro de ondoj, mir' de horizontoj.
Susur' de spacoj kaj trapas' de ventoj.
Descendis teren la ĉiel' vortice.