Anakreon
MI NE AMAS...


Mi ne amas, kiu dum la drink', ĉe pokalo plenverŝita,
parolaĉas pri kverelo, pri batal' graveda je larm',\
sed ja, kiu dolĉajn donojn de la Muzo kaj Afrodita
miksas, memorante pri la amo plena de gaja ĉarm'.