Quintus Horatius Flaccus
MOLLIS INERTIA

Kial la inerto mola tiel, ĝis la fundo anima,
      forgeson verŝis do en min,
kvazaŭ estus mi trinkinta per soifega gorĝo ducent
      pokalojn el la Lethe-dorm'?
Glora Maecenas, min ofte vi mortigas per ĉi demando.
      Malhelpas dio, dio ja,
ke la jambojn komencitajn, la promesitan poemaron
      kunrulu mi en plena pret'.
Ĉar mi ardas, kiel iam ardis por Samosa Bathyllos
      Anakreono el Teos,
kiu per la kava liro sian amon ofte lamentis
      laŭ improviza versmezur'.
Vi mem, povra, ardas, tamen, se pli bele la flam' ne flagris
      el l' okupita Ilion',
benu sorton! Min turmentas Phryne, libertulino, kiun
      ne kontentigas unu vir'.