Heinrich Heine
PINARBO STARAS…


Pinarbo staras norde
sur kalva mont' en sol'.
Ĝi dormas; glacio, neĝo
ĝin kovras per tomba tol'.

Kaj ĝi pri palmo sonĝas,
kiu en suda land',
sola, funebra, mutas
sur arda altroka rand'.