Endre Ady
PLORI, PLORI, PLORI

Atendi en la nokto dekdu-bata
je ĉerko, lante alportata.

Demandon pri l' mortint' ne meti,
al sekvantaro sonoreti.

Sub tend' arĝenta, nigra tolo
balanci krucon sen konsolo.

En nigro, peza arĝentumo
sufoke spiri pro l' torĉfumo.

Kun krakaj ombroj batalante
obtuzan psalmon ĝemi kante.

Aŭskulti je l' orgen' muĝtrema,
tombsonorilo profundĝema.

Paŝi tra tombaj kavoj glutaj
kun nigra pastro, knaboj mutaj.

Rigardi kaŝe, ŝtele, time
mortinton fremdan, trem-anime.

Frosti sub Luno superstiĉa,
spiregi en incenso riĉa.

Brust-bati pri l' Paseo brue
sub sorĉ' fatala, surgenue.

Konfesi ĉion. Kaj kulp-cite,
sur ĉerkon fali kor-rompite.

Testamenton teruran aŭtori
kaj plori, plori, plori, plori.