Filippos
POR LA JUNA MELITE


Oldulino Niko metas al la tomb' de virga Melite
      florokronon. Ĉu vi trovas justa ĉi tion, ho Hades'?