Parmenion
POR LA VIRGULINO HELENA


Jen mi, tombo de Helena virga. Post sia frat' ŝi mortis,
      la patrino do funebras per duobla verŝo de larm'.
Afliktita estas ĉiu svatiĝanto: neniu povis
      havi ŝin, ĉies esperon rompis do egale la mort'.