Sapfo
POST LA MORTO...


Post la morto vi kuŝos funde de tombo, vin plu neniu gardos
en memoro, deziro vin plu ne vokos, ĉar vi ne plukis rozojn
sur la mont' Pieria, vin la Hadesa trista palac' atendas,
senrimarke vi iros for, vi fariĝos ombro tenebra, pasa...