Giuseppe Zoppi
PRI L' MORTO DE L' PATRINO

Kiel vi, korfrapante
de amo, min enlulis,
patrin', al dorm' unua,
ho lasu, en ĉi horo
de plor', ke por la lasta
dormo per miaj manoj mi vin metu.

Nur fratoj nun, la filoj
de l' sang' komuna, helpu,
amantaj; krome mia
dolĉa edzin' per movoj
facilaj kaj teneraj
la apertitan ĉerkon florornamu.

Post via edz' kaj idoj
nenion sur la tero
vi havis ja pli karajn
ol florojn ... Do violoj
kaj ĉi primoloj freŝaj
eskortu vin por la vojaĝo lasta.

Kaj dormu nun, serena,
tra l' lasta nokto en ĉi
dometo al vi sankta,
de kiam, ridetante
kaj fide, sub virgina
vualo vi transpaŝis ĝian sojlon.

Dormu la grandan dormon
meze de ni, plektinte
la vaksajn manojn, kvazaŭ
por pardonpet', ke vi ne
povas etendi plu ilin
mildige al ni en dolor' amara.

Fermiĝis via buŝo
la dolĉa kaj severa,
kiu egale sciis
zumi lulkantojn piajn,
kaj Dion laŭdi, dirojn
mirindajn de saĝec' al ni donaci.

Fermiĝis jam por ĉiam
l' okuloj, ne vidintaj
malbonojn de la mondo,
nur kampoverdojn, purajn
neĝojn, brilantajn akvojn,
kaj, trans montar', lazurojn altajn, sunajn.

Dormu ... Kun ni vin gardas,
pli viva ol vivantoj,
kiu iam vin kondukis
edzino, kaj jam inter
steloj kaj ĉielarkoj
al nupt' eterna, dorm' alia vokas.